Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(Αγωνιστικό Μέτωπο ΣΕΥΤΠΕ, ΕΣΑΚ-ΑΤΕ, Αγωνιστικό Μέτωπο ΣΕΤΠ, ΕΣΑΚ ΜΑΚ-ΘΡΑ)
31.03.2015

Δεν θα επιτρέψουμε να μας φάνε τις άδειες!!!

Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς άσκησε αφόρητη πίεση μέχρι το τέλος της χρονιάς ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να πάρουν τις κανονικές άδειες του 2014, ακόμα και σε περιόδους αιχμής που παραδοσιακά γινόταν μάχη για να λείψει κάποιος από ένα κατάστημα. Μάλιστα, όπως είχε επισημανθεί από πολλούς συναδέλφους, παρά το γεγονός ότι είχαν υπόλοιπο αδειών από προηγούμενα έτη, κάθε φορά που έπαιρναν άδεια μέσα στο 2014 αυτή αφαιρούνταν από το τρέχον έτος και όχι από το υπόλοιπο προηγουμένων ετών. Αυτό μεταξύ άλλων δημιούργησε και πρόβλημα στην καταχώρηση των χειμερινών αδειών (bonus), το οποίο η διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού δικαιολόγησε ως πρόβλημα του συστήματος το οποίο θα αποκατασταθεί. Εν τω μεταξύ, όσοι πήραν άδεια μέσα στο χειμώνα δεν έχουν πάρει καμία μέρα bonus.

Όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων,  πρόκειται για ένα τεχνολογικό τερτίπι της τράπεζας, για να αποφύγει να πληρώσει άδειες που δεν είχαν χορηγηθεί. Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πέρσι, από το 2014 και εφεξής η υποβολή στοιχείων των εργαζόμενων που παίρνουν άδεια πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, και εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι δικαιούμενες άδειες ο εργοδότης θα πρέπει να πληρώνει τη διαφορά. Για τον ίδιο λόγο, όσοι συνάδελφοι εξακολουθούν να έχουν υπόλοιπα από το 2013 και πριν, όταν παίρνουν άδεια βλέπουν αυτή να αφαιρείται από το τρέχον έτος και όχι από τα προηγούμενα.

Με απλά λόγια: η τράπεζα «έσβησε» από το σύστημα τις άδειες πριν το 2014, για να μην τις βλέπει το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και να μην χρειαστεί να πληρώσει. Με τον ίδιο τρόπο, τρώει και τις μέρες bonus, που κανονικά θα έπρεπε να εμφανίζονται αυτόματα, κάθε φορά που κάποιος παίρνει άδεια από τον Οκτώβρη μέχρι τον Απρίλη. Και σήμερα, με το ηλεκτρονικό μήνυμα που στάλθηκε στους συναδέλφους σχετικά με την πολιτική αδειών της τράπεζας, μας κοροϊδεύει μες στα μούτρα μας: πρέπει να εξαντλήσουμε τις άδειες του 2015, αλλά για τα υπόλοιπα προηγουμένων ετών… ΜΟΚΟ!Συνάδελφοι, δεν θα χαρίσουμε στην τράπεζα τις άδειές μας!
Απαιτούμε άμεσα η τράπεζα να χορηγήσει ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ προηγουμένων ετών, ή να τις πληρώσει ΤΩΡΑ!
Σας καλούμε να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση που ακολουθεί και να την στείλετε στα mail των συναδέλφων του ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ, που αναγράφονται από κάτω (ανεξάρτητα από σωματείο προέλευσης).  Να εμποδίσουμε όλοι μαζί αυτή την αυθαιρεσία.

Βασίλης Βαλαβάνης (ΣΕΤΠ)  ValavanisV@piraeusbank.gr
Ήβα Καρυώτη (ΣΕΤΑΠ) KaryotiE@piraesbank.gr
Μιχάλης Κονόρτος (ΣΕΤΠ) KonortosM@ piraeusbank.gr
Απόστολος Μαντούδης (ΣΕΥΤΠΕ) MantoudisA@ piraeusbank.gr
Κάλλη Πατούνα (ΣΕΤΑΠ) PatounaK@ piraeusbank.gr
Δημήτρης Τζιώκας (ΣΕΥΤΠΕ) TziokasD@ piraeusbank.gr

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ονοματεπώνυμο:

Αρ.Μητρώου:

Υπηρεσιακή Μονάδα:

 

Δηλώνω ότι, έχω υπόλοιπο αδείας ….μέρες από το 2015 και … μέρες από προηγούμενα έτη (… από το 2013, ….από το 2012 κλπ.) και ζητώ οι άδειες που έχω λάβει το 2014 και το 2015 να χρεωθούν στα υπόλοιπα των παλαιοτέρων ετών μέχρι την εξάντλησή τους.

 

Επιπλέον, σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με την Σ.Σ.Ε. για το διάστημα από 1/1 έως 30/4 και 1/10 έως 31/12  για κάθε 5 ημέρες κανονικής άδειας δικαιούμαι 1 ημέρα bonus (χειμερινή άδεια).

 

Ημερομηνία:      ……….20……

 

Ο – Η Δηλ.(Υπογραφή)