Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΕΥΤΚΕ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Συνεδρίασε χθες, μετά από πιέσεις μας 4 μηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας. Δεν ορίστηκαν για άλλη μια φορά θέματα ημερήσιας διάταξης ούτε και κρατήθηκαν πρακτικά με αποτέλεσμα η συζήτηση να είναι κάπως γενική κι ανερμάτιστη. Με βάση τα όσα ειπώθηκαν, διατυπώσαμε την άποψη ότι πρέπει οι συνάδελφοι που ζουν μια εφιαλτική καθημερινότητα στο χώρο εργασίας τους (ωράριο, ψυχολογική πίεση, απειλές, εκβιασμοί) να λάβουν την ολόπλευρη στήριξη του σωματείου. Απαιτούνται ενέργειες όλο και πιο προωθημένες και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά και νομικές κινήσεις. Δεν ανεχόμαστε την οποιαδήποτε παρεμπόδιση συνδικαλιστικής δράσης από πλευράς Διοίκησης εναντίον οποιουδήποτε συναδέλφου μας, συνδικαλιστή ή μη.
Το θέμα που απασχόλησε ιδιαίτερα τη συζήτηση ήταν οι κινήσεις ενοποίησης συλλόγων που ακολουθούνται από άλλα σωματεία του Ομίλου. Τοποθετηθήκαμε ως εξής: Ως Δ.Σ. έως τώρα δεν έχουμε αποφασίσει τίποτα χειροπιαστό. Η θέση «ένα σωματείο ανά τράπεζα» (θέση ολοφάνερα σωστή) είναι κενό γράμμα, απλή ευχή αν δεν συνοδεύεται από αποφάσεις και πράξεις υλοποίησης. Οι εκκρεμότητες των συλλόγων δεν είναι ανυπέρβλητο εμπόδιο για καθυστέρηση, αλλά δήθεν δικαιολογίες, αφού τεχνικά επιλύονται (π.χ. σωματειακές επιτροπές κ.ο.κ.). Προτείναμε εκ νέου, όπως και πριν από 4 μήνες, το Δ.Σ. να πάρει απόφαση ενοποίησης, που προβλέπεται κι από το καταστατικό (και το «νέο» και το παλιό, το «αντικατεστημένο!»). Η απόφαση θα περιέχει πρόταση χρονικού ορίζοντα υλοποίησης, θα προσκομιστεί σε όλα τα Δ.Σ. των άλλων συλλόγων και θα οδηγεί σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, η οποία, αναλόγως και των νέων δεδομένων, θα αποφασίσει σε δεύτερο χρόνο και τη μορφή της ενοποίησης. Αυτή η πρόταση, που απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του Δ.Σ., είναι και το μόνο ουσιαστικό αποφασιστικό πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της ενοποίησης.

ΑΓΩΝΙΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ