Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΛΠΙΔΑΣ!

Ο συνδυασμός

«Αγωνιστικό Μέτωπο ΣΕΥΤΠΕ»

για τα Όργανα:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναγνώστου Νικολέττα
Μαντούδης Απόστολος
Μουτζουρέλης Αριστείδης
Τζιώκας Δημήτριος

Ο.Τ.Ο.Ε.
Αναγνώστου Νικολέττα
Μαντούδης Απόστολος
Μουτζουρέλης Αριστείδης
Τζιώκας Δημήτριος

Ε.Κ.Α.
Αναγνώστου Νικολέττα
Μαντούδης Απόστολος
Μουτζουρέλης Αριστείδης
Τζιώκας Δημήτριος