Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΟΜΕΔ καλεί Τράπεζα Πειραιώς και ΣΕΤΑΠ για τη διαιτησία της επιχειρησιακής σύμβασης

Σε συνάντηση την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:00 καλεί ο ΟΜΕΔ την τράπεζα Πειραιώς και τον ΣΕΤΑΠ προκειμένου να αναδειχθεί Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας για το χειρισμό της υπόθεσης της επιχειρησιακής μας σύμβασης. Δείτε πιο κάτω την σχετική πρόσκληση του ΟΜΕΔ.
....................

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 104 34 ( 210 88 14 922 Fax: 210 88 15 393, info@omed.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 546 26 (2310 517 128 Fax 2310 517 119
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 697
Προς:
Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής - Πειραιώς, Αμερικής 10,
106 71 Αθήνα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε συνέχεια της υπ'αριθ. πρωτ. 08/11-12-2014 αίτησης του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτική - Πειραιώς, με την οποία ζητήθηκε από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας η παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για την ρύθμιση της συλλογικής διαφοράς, η οποία αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Ομίλου Πειραιώς, καλείσθε να προσέλθετε στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. (Πλ. Βικτωρίας 7, 104 34 Αθήνα, 4ος όροφος), την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:00, προκειμένου να αναδείξετε Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας για το χειρισμό της υπόθεσης.
Ο/Η εκπρόσωπός σας που θα παραστεί, παρακαλείται να προσκομίσει εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με το οποίο θα εξουσιοδοτείται:
·        για την διαδικασία ανάδειξης (με κοινή συμφωνία ή κλήρωση)
·        για όλες τις διαδικασίες Διαιτησίας.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη δεν προσέλθει ή προσέλθει και δεν εκπροσωπηθεί νόμιμα, η ανάδειξη θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.Δ.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ