Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

26/11/2013
Προς το Δ.Σ. του ΣΕΥΤΚΕ
Συνάδελφοι,
Ζητώ το Δ.Σ. με ευθύνη του προεδρείου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε στην Γενική Συνέλευση να βρίσκονται στα χέρια του Δ.Σ. όλα τα απαραίτητα στοιχεία και η κατάσταση του ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος. Οι ενέργειες αυτές πέρα από συνδικαλιστικές μπορούν και πρέπει, αν απαιτηθεί, να είναι και νομικές. Να κατευθυνθούν και προς την κατεύθυνση της Τράπεζας και προς την Ασφαλιστική Εταιρεία.
Επίσης, αφού μας γνωστοποιηθούν τα στοιχεία και ενημερωθούν όλα τα μέλη του Δ.Σ., επιβάλλεται η σύγκληση του Δ.Σ. πριν την Γενική Συνέλευση ούτως ώστε να συνεδριάσει εν όψει αυτής.
Συναδελφικά,
Δημήτρης Τζιώκας
Υ.Γ. Το παρόν να κοινοποιηθεί στο σύνολο του Δ.Σ.