Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Αθήνα, 21/4/2015
Προς: το Δ.Σ. του Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ.
Κοιν: την Ε.Γ. της Ο.Τ.Ο.Ε.
ΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με αφορμή την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του ΣΕΥΤΠΕ (πρώην Κύπρου) το Σάββατο 25/4/2015 και ακολούθως τις αρχαιρεσίες ενημερώνουμε για τα εξής.
Όλα τα τελευταία χρόνια έχουμε κατ’ επανάληψη γίνει μάρτυρες πρωτοφανών, και μοναδικών σε βάθος και έκταση εξ όσων γνωρίζουμε, φαινομένων σε λειτουργία πρωτοβάθμιου επιχειρησιακού συλλόγου. Επί μία δεκαετία συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση παραβιάζεται τόσο ο Ν. 1264/1982 όσο και το Καταστατικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
·       Μέχρι σήμερα καμία συνέλευση δε διεξήχθη με απόφαση Δ.Σ. Σε καμία Ετήσια συνέλευση δεν εγκρίθηκε Απολογισμός με μυστική ψηφοφορία και εφορευτική επιτροπή, δεν κατατέθηκαν στα μέλη Οικ. Απολογισμοί, δεν τηρήθηκαν πρακτικά – διαδικασίες.
·       Καμία συνέλευση δε διεξήχθη για όλα τα μέλη του Συλλόγου, με οποιαδήποτε πρόνοια (οδοιπορικά, διαμονή) για τους εκτός Αττικής συναδέλφους.
·       Κατά τις αρχαιρεσίες δεν παρέχεται η δυνατότητα ούτε με συνδικαλιστικές άδειες, ούτε με οικονομική ενίσχυση στους συνδυασμούς και τους υποψηφίους για περιοδείες πλην του συνδυασμού που έχει την πλειοψηφία και μάλιστα όχι ολόκληρου αλλά μόνο των μελών του απερχόμενου προεδρείου. Οι εκλογές διεξάγονταν από τους ίδιους τους υποψηφίους-μέλη του απερχόμενου Προεδρείου (αποστολή και συλλογή ψηφοδελτίων, περιφορά κάλπης κ.ο.κ.)
·       Καμία συνεδρίαση Δ.Σ. με τήρηση πρακτικών. Καμία συζήτηση και λήψη απόφασης σε συνεδρίαση Δ.Σ. για επερχόμενες περιοδείες και εκδηλώσεις. Ποτέ δε συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εγγραφές νέων μελών.
·       Τροποποιήθηκε το καταστατικό δίχως καμία συζήτηση, απόφαση, ενημέρωση σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης.
Όλα τα προηγούμενα καθώς και όλα όσα αντιδημοκρατικά, αντικαταστατικά και παράνομα έχουμε ζήσει έχουν επανειλημμένα επισημανθεί και καταγγελθεί, γραπτά και προφορικά, σε Δ.Σ. και Γ.Σ., δημόσια, δίχως όμως αποτέλεσμα.
Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών επιβάλλεται η πλήρης συμμόρφωση με τα όσα ορίζονται στο Ν.1264 (άρθρα 3,8,9,10,11) και στο Καταστατικό (άρθρα 9,11,16,17). Θεωρούμε αυτονόητη την επί ίσοις όροις (παροχή μητρώου μελών, κάλυψης εξόδων, αδειών κ.ο.κ.) διεξαγωγή των εκλογών μεταξύ όλων συνδυασμών και των υποψηφίων. Σε κάθε άλλη περίπτωση τίθεται υπό αμφισβήτηση το κύρος των αρχαιρεσιών και η εν γένει λειτουργία του σωματείου.
Αυτές οι συμπεριφορές προσβάλλουν το κύρος του συνδικαλιστικού κινήματος, θίγουν καίρια τις συλλογικές διαδικασίες και δε μπορούν να έχουν θέση παρά σε εκείνα τα σωματεία που όλοι μας αποκαλούμε «εργοδοτικά». Εκτός αν τελικά άλλοι έχουν το όνομα και άλλοι έχουν τη χάρη.

Συναδελφικά,
  Δημήτρης Τζιώκας,                                  Απόστολος Μαντούδης,
Μέλος Δ.Σ. ΣΕΥΤΠΕ                                     Γεν.Σύμβουλος ΟΤΟΕ


Για το Αγωνιστικό Μέτωπο (πρώην Κύπρου)