Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΙΕΤΑΙ Η ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συνάδελφοι,
Στόχος της εργοδοσίας είναι η προστασία των κερδών της. Αυτό γίνεται μόνο μέσα από τη «μείωση του λειτουργικού κόστους», δηλ. από την μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Εκτός από τη μείωση των μισθών μας, τις απολύσεις (οι εθελούσιες έξοδοι είναι απολύσεις), ένας άλλος τρόπος να κερδίζει η εργοδοσία είναι και η «επιθυμία της» να δουλεύουμε περισσότερες ώρες – πέραν του κανονικού ωραρίου – και φυσικά απλήρωτα (απλήρωτες υπερωρίες). Οποιαδήποτε εργασία πέραν του συμβατικού ωραρίου πρέπει να θεωρείται υπερωριακή απασχόληση και να αμείβεται. Η εκπαίδευση είναι αναπόσπαστο μέρος της εργασίας. Μπορεί εύκολα να γίνει κατά τη διάρκεια του ωραρίου, διαφορετικά ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει τον εργαζόμενο υπερωριακά.
Συνάδελφοι,
Τους στόχους της εργοδοσίας – μείωση του λειτουργικού κόστους – εξυπηρετούν και οι δυνάμεις εκείνες που υπερασπίζονται τη θεωρία της ανταγωνιστικότητας, που καλλιεργούν αυταπάτες στους εργαζόμενους ότι έχουν κοινά συμφέροντα με τους τραπεζίτες. Οπωσδήποτε, δεν είναι κακό να προσφεύγει κάποιος στην Επιθεώρηση Εργασίας ή στο Δικαστήριο για εργασιακά θέματα. Να έχουμε όμως ξεκάθαρο ότι και η Επιθεώρηση Εργασίας και τα δικαστήρια συχνά κωλυσιεργούν δίνοντας χρόνο στους εργοδότες ή και μέσα από διάφορα «παράθυρα» τους δικαιώνουν.
Αυτό που χρειάζεται είναι η οργάνωση των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς στη βάση υπεράσπισης των δικών τους συμφερόντων κόντρα στα συμφέροντα της εργοδοσίας. Την ευθύνη για αυτή την οργάνωση, για το άνοιγμα της συζήτησης με κλιμάκωση και αντιπαράθεση με την εργοδοτική τρομοκρατία ούτε θέλουν ούτε μπορούν  να αναλάβουν αυτές οι ηγεσίες των Συλλόγων. Σε αυτό το πλαίσιο σας καλούμε να συσπειρωθείτε και να οργανωθείτε μαζί με τις συνεπείς ταξικές δυνάμεις στην κατεύθυνση υπεράσπισης των δικαιωμάτων μας ώστε να μπει φραγμός στην εργοδοτική επιθετικότητα, που όλοι ξέρουμε πως δε θα σταματήσει εδώ.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ