Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Δεν αποζημιώθηκαν βάσει νόμου οι άδειες (ούτε στην Πειραιώς)


Δεν αποζημιώθηκαν βάσει νόμου οι άδειες (ούτε στην Πειραιώς)

Τι κρύβεται λοιπόν πίσω από αυτή την … αποζημίωση;  
Με βάση το Ν.Δ. 3755/1957 αρ. 3, ο εργοδότης μη χορηγώντας στον μισθωτό τη νόμιμη άδειά του, υποχρεούται να καταβάλλει σ΄ αυτόν, τις αντίστοιχες αποδοχές των ημερών αδείας επαυξημένες κατά 100%. Εξάλλου, η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Α.Ν.539/45 θεωρεί ανύπαρκτη κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού παραίτησης του δικαιώματος χορηγήσεως της άδειας. Δημιουργεί δε, η μη χορήγηση της άδειας, εκτός της καταβολής στο διπλάσιο χρηματικής αποζημίωσης, και ποινικές κυρώσεις για τον εργοδότη!!! 
Να γιατί χρειάζεσαι ένα σωματείο που να υπερασπίζεται τα δικαιώματά σου. Να συγκρούεται με την εργοδοσία, να δίνει μάχες καθημερινά στους χώρους δουλειάς για την υπεράσπιση του ωραρίου, την αντιμετώπιση της εργοδοτικής επιθετικότητας, την αυθαιρεσία των διευθυντών.
Να μην προσπαθεί να σε «τυφλώσει» (όπως η πλειοψηφία του ΣΕΥΤΠΕ) ότι … οι άδειες αποζημιώθηκαν λόγω των ανακοινώσεών τους(!), και όχι λόγω της αυτόματης πλέον ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από 1/1/2015 και που οδήγησε στην πληρωμή προστίμων και αποζημιώσεων αδειών σε όλες τις τράπεζες (γι’ αυτό άλλωστε και δεν αποζημιώνουν τις άδειες των προηγούμενων ετών). Τι άλλο είναι ικανοί να γράψουν για την αυτοπροβολή τους;!... και για να κρύψουν ότι στα πολύ σοβαρά ζητήματα (υπογραφή σύμβασης από ΣΕΤΑΠ, κατατρομοκράτηση για συμμετοχή στην εθελούσια κ.τ.λ.) κυριολεκτικά «εποίησαν την νήσσαν» προς όφελος της εργοδοσίας…
Να γιατί πρέπει να αλλάξεις τους συσχετισμούς στο συνδικαλιστικό κίνημα. 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (πρώην Κύπρου)