Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

ΗΓΕΣΙΑ ΟΤΟΕ
Αβάντα σε ΕΕ - τραπεζίτες
Παρουσίαση θέσεων για το «ρόλο του τραπεζικού συστήματος»
Συνταγές για τη διαχείριση της καπιταλιστικής κρίσης βάζει σε δημόσιο διάλογο η διοίκηση της ΟΤΟΕ, η οποία παρουσίασε χτες τις θέσεις της για το ρόλο του τραπεζικού συστήματος.
Πλάτες βάζουν στην «ολοκληρωμένη τραπεζική ενοποίηση» που προωθείται σε επίπεδο ΕΕ και που για την ΟΤΟΕ «αποτελεί ίσως το σημαντικότερο μέτρο για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους», μέτρο που το θεωρούν «περισσότερο επείγον και από τα ευρωομόλογα». Τη λογική διαχείρισης των φαινομένων της οξυμένης καπιταλιστικής κρίσης βάζουν και στο ζήτημα της «ανακεφαλαιοποίησης» των τραπεζών, διαδικασία μέσα από την οποία βλέπουν να ελλοχεύουν κίνδυνοι για τον ...«αφελληνισμό των τραπεζών της χώρας», εξέλιξη που «μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για το μέλλον και τις προοπτικές της εθνικής οικονομίας». Θέσεις όπως οι παραπάνω διατυπώνονται σε μια φάση σαρωτικών αναδιαρθρώσεων, συγχωνεύσεων, συγκέντρωσης κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα, των γενικότερων καπιταλιστικών ολοκληρώσεων σε επίπεδο ΕΕ και στο πλαίσιο και της «στρατηγικής για το 2020». Είναι ολοφάνερο, δηλαδή, το γεγονός ότι δεν πατάνε πάνω στην πραγματικότητα, αγνοούν ολοκληρωτικά το γεγονός ότι τα μονοπώλια, με τη στήριξη κρατών και κυβερνήσεων, αλωνίζουν στο επίπεδο της οικονομίας και της παραγωγής.
Η διοίκηση της ΟΤΟΕ προτείνει επίσης και τη διαμόρφωση δύο πυλώνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, συγκεκριμένα μια «δημόσια τράπεζα επενδύσεων» κατά το πρότυπο της γερμανικής Kfw, με στόχο την «παροχή αναπτυξιακών δανείων» και ισχυρές εμπορικές τράπεζες, τράπεζες ειδικού σκοπού και τοπικού ενδιαφέροντος, «όπως υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η ΟΤΟΕ:                     
Ο αριθμός των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα υποχώρησε στο τέλος του 2011 στα 56.611 άτομα από 63.342 το 2009, δηλαδή με μείωση 11,8% στη διετία.
Το «κόστος εργασίας» ανά εργαζόμενο στις τράπεζες στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 76% του μέσου όρου στην ΕΕ και ξεπερνά μόνο τη Μάλτα και την Ιρλανδία.